ABSTRACTION 15.7. – 2.8.2020

 

Abstrakti taide on olemukseltaan rajoittamattoman monimuotoinen ja moniulotteinen. Realistisen todellisuuden rajaaminen osiksi kokonaisuudesta, sekä niiden tarkasteleminen irrallisina ilmiöinä on matkaa abstraktioon.
Abstrahoinnissa voidaan pyrkiä realistisen todellisuuden laajentamiseen tai myös sen tiivistämiseen, pelkistykseen. Kuvataiteessa taiteilija tuottaa tällöin kuvitteellisen tulkinnan realistisesta todellisuudesta värien, muodon ja sisällön keinoin.
Galleria Kookoksen näyttely, Abstraction on siis matkaa myös erilaisiin maailmoihin.

Avajaiset 14.7. 2020 klo 18-20. Tervetuloa!

****

Abstract art is inherently infinitely diverse and multidimensional in nature. Limiting reality to parts of the whole and viewing them as detached phenomena is a journey into abstraction.
Abstraction can be used to expand the realistic reality or also to condense it, to reduce it. In the visual arts, the artist then produces an imaginary interpretation of realistic reality through means of color, form, and content. So the exhibition Abstraction is also a journey to different world.

Elina Arpalahti
Viivi Lehto
Kristiina Lähteenmäki-Hein
Helvi Mustonen
Mikko Paakkola
Sanna-Mari Prittinen

Opening Ceremony 14.7. 2020 at 6 – 8 pm. Welcome!

 

Elina Arpalahti

 

Viivi Lehto

Kristiina Lähteenmäki-Hein

 

Helvi Mustonen

Mikko Paakkola

 

Sanna-Mari Prittinen

 

Opening ceremony: