Antti Raitala´s solo exhibition Things 16.10 – 5.11.2018

 

TERVETULOA AVAJAISIIN TIISTAINA 16.10. KLO 17-19
WELCOME TO THE OPENING TUESDAY, OCTOBER 16 AT 5-7 PM

 

I am a visual artist born in 1964 who lives and works in Helsinki, Finland.

My latest works are assemblage which material are objects that I have found. To these objects I have made only minimum changes because I wanted to maintain the materials of the objects as themselves, respecting their own nature. In some work I could speak of the items’ inevitable encounter with each other. Of this encounter formed almost primitive fragments, mystical metamorphosis of the objects.

Olen kuvataiteilija (s.1964), asun ja työskentelen Helsingissä.

Uusimmat teokseni ovat veistoksia joiden materiaaleina olen käyttänyt löytämiäni esineitä. Näihin esineisiin olen tehnyt hyvin minimalistisia muutoksia tai lisäyksiä koska haluan säilyttää teosten materiaalit mahdollisimman itsenään, kunnioittaen niiden omaa olemusta ja luonnetta.

Joissakin teoksissa voisi puhua materiaalien ja esineiden välttämättömästä kohtaamisesta toistensa kanssa. Tästä kohtaamisesta syntyy lähes primitiivisiä fragmentteja, esineiden mystisiä muodonmuutoksia.

Antti Raitala´s CV