COLOUR JOURNEY 26.05.-16.06.2019

visual artists:
NOORA NOUKU
SWATI SHARMA
MAJ-LIS TANNER
HEIDI TOIVAINEN
HANNU-PEKKA WETTENHOVI
 
Värien matka kulkee mukana kulttuurien ja aikojen saatossa. Nykytaidekin on värien matkassa aktiivisena toimijana. Pitkän linjan matkustajana väri on joustava, muuntautuu moneksi ja on näennäisesti puuttuessaankin läsnä.
 
Väri voi olla aktiivinen, koossapitävä tai itseisarvo. Joskus värit ovat motiivi tai motiivin määräämää. Väri nähdään usein myös allegorisena tunteisiin ja elämänkatsomuksellisiin arvoihin viittaavana. Kookoksessa väri elää.
 
Color has always been on a journey; transforming within the changes of time and culture. Contemporary art is an active character in this journey. Color as a passenger is flexible, transforms into many different forms and shapes, and can even be seemingly absent when present.
 
Colour can be active, cohesive or absolute. Sometimes it is a motive or being motivated. Colour is also often seen as allegorical emotions and evocative philosophical values. Colour lives in Galleria Kookos.
 
色彩之旅伴随着文化和时代进行。当代艺术是色彩之旅中的活跃演员。作为长途旅客,颜色是灵活的,变化丰富的,即使存在也似乎不存在的。
 
颜色可以是活跃的,有凝聚力的或绝对的。有时它是动力或出于动机的。 颜色也经常被视为寓言般的情感和令人回味的哲学价值观。 颜色在Galleria Kookos库克斯画廊里灵动。
Common Mouth, Noora Nouku, öljy kovalevylle, 63×50 cm, 2019
Andalusia in May, Maj-Lis Tanner, oil on canvas, 92 x 72 cm, 2019
Cast Your Fate To The Wind 1, Heidi Toivainen, hiili öljy levy, 2019
Punainen, Hannu-Pekka Wettenhovi, valokuvatuloste alumiinille, 30 x40 cm,1987-2014
Universe of floret,  Swati Sharma, used mixture of copper and zinc to protrude , 50 ×40 cm, 2019