FOR NEW WAYS 06.3-24.3.2019

Kookoksen näyttelyssä nousee esiin erilaisia tapoja tarkastella ja tulkita maailmaa.
Taiteilijat avaavat meille ajatuksensa uusista poluista, kukin omien ilmaisujensa ja materiaaliensa kautta. Taiteen tutkimusmatka on koettavissa kaksiulotteisen ja kolmiulotteisen kuvan lisäksi myös tilallisesti ja audiovisuaalisesti.
Tuloksena on kiinnostava, yllättävä ja monipuolinen näyttely.

Various new perspectives of looking at and interpreting the world arise in this exhibition of Galleria Kookos.
Artists open their thoughts on new ways, each with their own expressions and materials. In addition to two-dimensional and three-dimensional images, the exploration of art can be experienced spatially and audiovisually.
The result is an interesting, surprising and versatile exhibition.

PAULI      AHOPELTO
MINNA  ALALUUSUA
DORA    AZ
NINA       HACKMAN
SEPPO      LINTUNEN

Avajaiset / Vernissage 5.3.2019, 18-20
Performance: New Way Love For Art by MINNA ALALUUSUA MINNA ALALUUSUA
Poetry reading: Poetry from nature by  DORA AZ

Tervetuloa / Welcome!

The Vitamin Bombs by Pauli Ahopelto

By Pauli Ahopelto

A Story About Young Girlś Ethical Development by Minna Alaluusua

Childhood Summer by Seppo Lintunen

The Coral Reef by Dora AZ

Flower Sea by Nina Hackman

by Seppo Lintunen

by Nina Hackman