HUMAN AND NATURE – Invitational Exhibition of China and Europe Contemporary Art in China 5.1. – 22.1.2020

Invitational Exhibition of China and Europe Contemporary Art
中歐當代藝術邀請展

HUMAN AND NATURE

The concept of nature, including human and other species within culturally and historically diverse circumstances, as well as questions about the interaction between human and nature and its consequences.

Is humanity basically one species in the richness of all species of nature, or is the human race special? Our current conception places human in a responsible position as a contributor to the well-being of nature and our entire habitat.

How human activity is reflected on a global scale and how this is reflected in the experience and interpretation of artists in contemporary art.
The HUMAN AND NATURE International Exhibition reflects this important theme from the perspective of artists from different cultures.

***
Luontokäsitys, ihminen mukaanluettuna, vaihtelee kulttuurisesti ja historiallisesti erilaisissa olosuhteissa, samoin kysymykset ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta, sekä sen seurauksista.

Onko ihminen lähtökohtaisesti yksi laji koko luonnon lajirikkaudessa vai onko ihmiskunnan asema erityinen? Nykykäsityksemme asettaa ihmisen vastuulliseen asemaan luonnon ja koko elinympäristömme hyvinvointiin vaikuttavana toimijana.

Millä tavalla ihmisen toiminta heijastuu koko maapallon mittakaavassa ja kuinka tämä näyttäytyy taiteilijoiden kokemuksena ja tulkintana nykytaiteessa.
Kansainvälinen HUMAN AND NATURE- näyttely peilaa taiteen keinoin tätä tärkeää aihetta eri kulttuureja edustavien taiteilijoiden näkemyksellä.

***
《人與自然》

自然的概念,包括了在文化和歷史上不同的情況下的人類和其他自然物種,以及關於人與自然之間的相互作用及其後果的問題。

人基本上是所有自然物種中的一種嗎?還是人類是特殊的?我們當前的觀念是將人置於負責任的地位,為自然和整個人類的福祉做出貢獻。

人類活動如何在世界範圍內反映出來,又在當代藝術中以及如何在當代藝術中藝術家的體驗和詮釋中反映出來。
《人與自然》國際藝術展覽會通過來自不同文化的藝術家的角度反映這一重要主題。

Exhibiton time: 5.1.2020 – 22.1.2020
Opening cermony: 5.1.2020, 2:30 pm
開幕式: 2020年1月5日下午4點30分
Exhibiton venue: Art Gallery No.6 廣州紫泥堂六號倉藝術館
Address: Zini Town of Art, Zini Village, Shawan Town, Fanyu District, Guangzhou 511487, China 廣州番禺區沙灣鎮紫泥村西安路7號紫泥堂

Artists藝術家:
Austria 奧地利: Brigitte Kratochwill
Australia 澳大利亞:: Carol Archer
China: Cang Xin 蒼鑫,Deng Jianjin 鄧箭今, Ding Yong 丁勇, Guan Huaibin 管懷宾, Jiang Heng 江衡, Shi Lei 石磊, Wang Shaoqiang 王紹強, Zhang Zhengmin, 張正民, Zhou Qinshan 周钦姍
Denmark 丹麥: Bjørn Eriksen, Jonna Pedersen
Finland 芬蘭: Mari Blomroos-Heininen, Juha Sven Korhonen, Hong Liu-Sertti 劉譯鴻, Marja Maljonen, Laura Pohjonen, Hannu-Pekka Wettenhovi, Maria Wolfram, Winfrid Zakowski
Germany 德國: Ursa Schoepper,
Norway 挪威: Astrid McGarrighan,
Sweden 瑞典: Carina Fogde

Organizer 策劃: Hong Liu-Sertti 劉譯鴻
Curator 策展: Mari Blomroos-Heininen
Manager 展覽負責人: Liang Guang 梁光
Coordinator 統籌: Peng Du 彭杜
Suport 協辦: Finland-China Artists Association  芬中藝術家協會
Sponsor 贊助: New Space China Tourism Planning Design Institution 新空間(中國)旅遊規劃設計研究院