Human way 28.04.-16.05.2021

Ihmisen toiminnalla on pitkä jälki maapallon historiassa ja hmisellä on erityinen asema koko luonnon lajikirjossa. Tämä heijastuu koko planeettamme elämään. Mikä tekee ihmisestä niin erityisen, että kuljemme omia polkujamme ja hallitsemme maailmaa ja kuinka se näkyy?
Ihmisen arvovalinnat ja toiminta menneessä, tulevassa ja omassa ajassaan näyttäytyvät monella tavalla
– muunmuassa taiteessa.

Taide myös kyseenalaistaa ja havainnoi, auttaen löytämään olennaisia merkityksiä ilmiöistä ja niiden taustoista.
Taide ”peilaa” ihmisen luoman kulttuurin matkaa ja paljastaa minkänäköinen on ihmisen oma kuva ja miten hän kohtaa itsensä?

***

Human action has a long track in the history of the Earth and humans have a special position in the entire nature’s species. This is reflected throughout our planet’s life. What makes humans so special that we walk our own paths and control the world and how this is reflected?
Human value based choices and activities in the past, future and in their own time, appear in many ways – among other in art.

Art also questions and observes, helping to find essential meanings of phenomena and their backgrounds. The art “mirrors” the journey of human created culture and reveals what does the image of a human look like and how does one face themselves?

Taiteilijat:

Martina Dalla Stella
Helena Hartman
Sinimaria Ikonen
Marju Karlsson
Heli Kuparinen
Ritva Larsson

Galleria Kookos
Runeberginkatu 17,
00100, Helsinki, Finland
Facebook/Instagram/YouTube/Tiktok/Twitter/Wechat/Weibo: @galleriakookos

Opening hours: Tue – Fri 12-17, (Th 13-18), Sat – Sun 12-16