MARI BLOMROOS-HEININEN & HONG LIU-SERTTI DUO SOLO EXHIBITION 23.12.2020-10.01.2021

UNDER THE SAME SKY

23.12.2020-10.01.2021

Mari Blomroos-Heininen
Hong Liu-Sertti

Kaksi maailmaa – kaksi kulttuuria – kaksi taiteilijaa,
samassa ajassa ja tilassa.
Saman, yhteisen taivaan alla,
soivat teokset omaa säveltään yhdessä ja erikseen.
Syntyneenä omista lähtökohdistaan, ilmaisuiltaan omannäköisinä.

Two worlds – two cultures – two artists,
in the same time and space.
Under the same, common sky,
playing works of their own composition together and separately.
Born of their own starting points,
distinctive in their expressions.

Tervetuloa! Welcome!

Mari Blomroos-Heininen

 

Meri minussa

Sukuni on elänyt satoja vuosia Suomen saaristossa, symbioosissa meren ja saaristoluonnon kanssa. yhteisessä
elinympäristössä. Meri on ollut saaristolaisille aina kunnioitettu kanssaeläjä, jonka ääntä kuunneltiin.
Osana tätä jatkumoa on muovautunut myös oma suhteeni meriluontoon. Elän ja hengitän yhdessä mereni kanssa ja
minulla on tuulen ja meren liikkeiden mukaan aaltoileva mieli. Peilissäni elää meri, joka tuntee mieleni liikkeet, Alter
egoni.
Meri merkitsee minulle muutakin kuin suurta voimakasta systeemiä Meri edustaa itse elämää, heijastaen sen voimia
ja ilmiöitä, niin suurta draamaa ja myystiikkaa, kuin eepistä herkkyyttä ja lempeyttä, siis elämää kaikissa muodoissaan.
Meri vastaa minulle aina, iloitsee kanssani, tyynnyttää , lohduttaa, raivoaa, ja iskee joskus takaisin.
Minä vastaan merelle… joskus kirjoitan runon tai maalaan taulun.
Meri ja kalliot ovat aina vastassani, menen minne tahansa maailmassa, siis olen “kotona” ja puhumme yhtestä kieltä.

The sea in me
My family has lived in the Finnish coast archipelago for hundreds of years, in symbiosis with the sea and archipelago
nature. The sea has always been a respected neighbour for the islanders, whose voice was listened to.
My own relationship with marine nature has also taken shape, as part of continuum. I live and breathe with “my sea”
and I have a surging wavy mind that reflects the movements of the wind and the sea. In my mirror lives a sea that
knows the movements of my mind, my Alter ego.
The sea means more to me than a great powerful entity. The sea represents life itself, reflecting all the forces and
phenomena of life, both great drama and mysticism, as well as epic sensitivity and gentleness of life in all its forms.
The sea always answers me, rejoices with me, calms, comforts, rages, sometimes strikes back. I answer the sea –
sometimes I write a poem or paint a painting.
The sea and the rocks are always with me where ever II will go anywhere in the world, therefore I am “at home” and
we are talking common language.

“Her journey as a human being in this world runs the creative microcosm of the Finnish artist, becoming a narrative
element. She firmly believes that beauty can also exist in the contemporary world, that leads her to create harmonious
places of art, in which to feel comfortable, where the choice of a “soft” color range envelops the viewer. Flowers or
landscapes represent metaphors to express human elements to reflect on the injustices and contradictions of society as
well as of an insecure and harsh world. Her research moves between a pictorial part that investigates the figurative
side and also its opposite, the installations. Both are languages to create encounters on an emotional level, to give
shape to the henomenology of life. Her artistic world is definately a “deeply personal experience”, as she herself says
based on her own perceptions and her own interpretation of the world and its phenomena. Everyone approaches art
with their own perspective and the great thing is that art allows us to welcome all interpretations and relate them to
each other.”
Prof. Laura Di Trapani, Art historian and independent curator Critic of contemporary art

Hong Liu-Sertti

 

Rakastan vapautta

Olen muuttanut Suomeen, asunut suomalais-kiinalaisessa perheessä ja saanut taidekoulutusta molemmissa paikoissa lähes 20 vuotta. Vuosien mittaan luovana teemana on aina ollut vapaus ja rakkaus konflikteissa ja sopusoinnussa. Ihmiset, linnut ja leimat ovat työn pääelementtejä. Ihmiset kuvataan yksityiskohtaisesti vapaakäden siveltimen vetojen yhteydessä.

Lintu on metafora vapaudesta. Leimaa on pidetty tärkeänä elementtinä maalauksen alusta lähtien, ja se on kiinteästi integroitu kuvaan. Leiman sanat sisältävät muinaisia kiinalaisia runollisia lauseita, kuten “流水香 /Virtaavan veden tuoksuva”, “草惊风 /Tuulta puhaltava ruoho” jne., Ja joitain kirjoituksia, kuten “Love” ja “自由/Freedom”; siellä on kiinaa ja englantia sekä suomea, kuten “Runing tree” ja “Vapaus” ja monia muita. Käyttämällä tussia ja värejä ja kultakalvoa, leimaa ja kuvioita, konkreettisia ja abstrakteja, liioittelua ja realismia, muutan ristiriidat jatkuvasti harmoniaksi.
Suomen metsät ja järvet ovat työni taustalla. Upea metsä sisältää erilaisia elämänvoimia. Kaikki ottaa paikkansa joukossa. Järvi heijastaa eri henkien kirkkautta. Yksilön sielu valui hiljaisuuteen, iloisesti jatkuvaan virtaukseen. Monikulttuurisuus antaa luovuudelle loputtoman vetovoiman.

***

Love to be free

I have moved to Finland, lived in a Finnish-Chinese family and received art education in both places for nearly 20 years. Over the years, my creative theme has always been freedom and love in conflict and harmony.
People, birds and stamps are the main elements of the works. People are shown meticulously in the context of freehand brushwork. The bird is a metaphor for freedom. The stamp has been regarded as an important element since the composition of the painting and is closely integrated with the image. The words of the stamp include ancient Chinese poetic phrases, such as “流水香/ Flowing Water Fragrant”, “草惊风/ Wind Blowing Grass “, etc., and some inscriptions, such as “Love” and “自由 Freedom”; there are Chinese and English as well as Finnish, such as “Running tree” and “Vapaus” and many more. With the use of ink, color and gold foil, stamps and patterns, concrete and abstract, exaggeration and realism, I constantly transform contradictions into harmony.
The forests and lakes of Finland are the background of my work. The wonderful forest contains various life forces. Everything takes its place in the crowd. The lake reflects the brilliance of various spirits. The individual’s soul poured out in the silence, joyously in the constant flow. Multiculturalism gives creativity an endless drive. 

“The marriage of two places and two cultures so different, such as the
Chinese (where she is from)  and the Finnish one (where she lives), gave
birth to a place of creativity that is unique and unrepeatable. She
mixes the elegance and lightness of the minimal and delicate sign with
the fullness of the color imple- mented in soft and captivating colors.
We are witness of a sequence of different emotions, such as the
stillness, the harmony but also the movement as well as the conflict and
improvisation. There is a place of painting that nourishes the soul the
name of a very present tradition, which finds new interpretation and a
new look The poetic and musical aspect is very present, it translates in
visions in reflections as well as in the aesthetic and intimate harmony
that it spreads.”

Prof. Laura Di Trapani