MARI BLOMROOS-HEININEN: Rinnakkaisia todellisuuksia – Parallel Realities 24.11. – 12.12.2021

Galleria Kookos, 24.11. – 12.12.2021

MARI BLOMROOS-HEININEN

Rinnakkaisia todellisuuksia – Parallel Realities

Yksilön elämässä todellisuudet tuottavat niin monta ulottuvuutta kuin kukin haluaa kohdata. Joskus elämän realiteetit ja ympäristö pakottavat noteeraamaan todellisuuksia joita ei haluaisi kohdata ja joskus taas elämä mahdollistaa seikkailun haluamissamme todellisuuksissa. Jokainen meistä myös luo omaa todellisuuttaan intressiensä ja persoonallisuutensa ohjaamana.

Todellisuuksien rinnakkaisuus ja niiden välillä liikkuminen tarjoavat äärettömästi mahdollisuuksia uusille tulkinnoille. Nykyteknologian luomat keinot ovat lisäksi loikka aivan uusiin matkoihin kuvitteellisessa todellisuudessa.

Rinnakkaisia Todellisuuksia -näyttely kuitenkin on koettavissa konkreettisesti ja materiaalisessa ja aistein havaittavassa tilallisuudessa. Esinekoosteiden ja installaatioiden hillittömässä maailmassa tunnettujen ja yllättävienkin asioiden yhdisteleminen tuottaa kuvitteellisia todellisuuksia, joissa rakentuu uusia
sisältöjä ja ajatusrakenteita.

*****

In an individual’s life, realities produce as many dimensions as everyone wants to face. Sometimes the realities of life and our environment forces us to acknowledge realities we wouldn’t want to encounter, and sometimes life allows us an adventure in the realities we want. Each of us also creates our own reality guided by our interests and personality.

The parallelism of realities and movement between them offer infinite possibilities for new interpretations. Moreover, the means created by modern technology offer us a way to jump into completely new journeys in imaginary realities.

The Parallel Realities exhibition however can be experienced in concrete and in material and sensory spatiality. In the unbridled world of assemplages and installations, combining well-known and surprising things produces imaginary realities, in which new content and thought structures are constructed.

Kuvataiteilija/Visual artist

Mari Blomroos-Heininen


Galleria Kookos
Runeberginkatu 17, 00100 Helsinki
ti – to 13- 18, ke – pe 12-17, la – su 12-16
opening hours: Tue – Thu 13-18, Wed – Fri 12-17, Sat – Sun 12-16
Facebook/Instagram/YouTube/Tiktok/Twitter/Wechat/Weibo: @galleriakookos