New Sensualism – Chinese Academic contemporary art exhibition in Vienna / 新感官主义

Curator: Dr. Chen Guohui

Artists: Chen Zhao, Li Wei, Xie Wenkai, Ye Xiangming, Deng Jianjin, Zhang Miao, Hong Liu-Sertti, Zeng Xi, Liu Ke, Yu Hongbin.