OUT OF STANDARD 26.08.-13.09.2020

GALLERIA KOOKOS 26.08.-13.09.2020
Out of Standard
Mikä onkaan standardien mukaista ja kuinka pieni tai suuri poikkeama normista on sallittua?
Kyseenalaistaminen on mielenkiintoista ja välttämätöntä uuden löytämiselle.
Taide antaa mahdollisuuden nähdä toisin, avata uusia sivupolkuja, sekä luoda uusia standardeja – astukaamme sivupolkujen mielenkiintoisiin maisemiin.

***
Whatever the standards and how small or large the deviation from the norm is allowed?
Questioning is interesting and necessary for finding something new.
Art allows you to see differently, open up new side paths, and create new ones standards – let’s step into the interesting landscapes of the side paths.

Taiteilijat / artists:
Essu Koskinen
Ulla Remes
Elisa Rovamo
Milla Siim-Kaasinen
Sauli Suomela
Pirjo Vartiainen

Avajaiset/opening ceremony:
25.08. 2020 klo 18.00 – 20.00

Opening ceremony pictures: