Paratiisissa – In Paradise 21.07.- 08.08.2021

Galleria Kookos 21.07.- 08.08.2021


Paratiisissa – In Paradise


Mielikuva paratiisista nostaa esiin olotilan, jossa vallitsee harmonia. Paratiisi voi olla näkyvillä ja yhteinen
muun maailman kanssa – se voi olla myös salainen ja yksityinen, kuvitteellinen tai konkreettinen.
Jokaisella on mahdollisuus omaan paratiisiin, jonka voi rakentaa sinne minne haluaa ja jossa asuu onni.
Paratiisi tulee nähtäväksi Galleria Kookoksen Paratiisissa-näyttelyssä.
******
The image of paradise conjures a state of being where harmony prevails. Paradise can be visible and shared
with the rest of the world – it may also be secret and private, imaginary or concrete.
Everyone has a chance for their paradise, that can be built where ever wanted and where happiness lives.
Paradise becomes visible in the In Paradise -exhibition at Galleria Kookos.

Artists / Taitelijat:
Maria Kajanki
Riitta Kilpi
Teija Kosenius
Taija Mäntylä
Saara Paulasalo
Pia Rydman
Johanna Turunen


Tervetuloa!
Welcome!


Galleria Kookos
Runeberginkatu 17,
00100, Helsinki, Finland
www.galleriakookos.fi
Facebook: @galleriakookos
Instagram: @galleriakookos
opening hours: Tue – Fri 12-17, Sat – Sun 12-16


Text by Curator Mari Blomroos-Heininen