Pirjo Partanen: Juuret Kaikilla – The Roots Of All 03.11. – 21.11. 2021

Galleria Kookos 03.11. – 21.11. 2021
Pirjo Partanen
Juuret Kaikilla – The Roots Of All

Pirjo Partanen on Hämeenlinnalainen taiteilija, jonka teoksissa luonto esiintyy monessa merkityksessä.
Partanen on profiloitunut maalaustaiteessaan luonnon kuvaajana ja tehnyt myös ympäristötaidetta sekä installaatioita.
Galleria Kookoksen näyttelyynsä Pirjo Partanen tuo maalauskokokonaisuuden, jossa luonto esittäytyy vahvasti tulkittuna, tuottaen
kiinnostavaa pohdintaa ja rinnastuksia yleisesti suhteessa elämään.
Ihmisen vuorovaikutus luontoon on myös vahvasti läsnä Partasen teoksissa, herättäen mielenkiintoisia ajatuspolkuja monessakin
suunnassa.
*****
Pirjo Partanen is an artist from Hämeenlinna, in whose works nature is present with varying contexts. As a painter, Partanen has profiled
herself as a depictor of nature, she has also made environmental art and installations from recycles materials.
To Galleria Kookos’s exhibition Pirjo Partanen brings a painting assembly in which nature is presented as strongly interpreted, producing
interesting reflections and allegories in relation to life in general.
Human interaction in relation to nature is also strongly present in Partanen’s works, raising interesting thought paths that lead to
different directions.

Avajaiset 02.11. 2021 klo. 18-20
Opening ceremony 02.11. 2021. 6-8pm
Tervetuloa! Welcome!

Text by Curator Mari Blomroos-Heininen

Galleria Kookos
Runeberginkatu 17, 00100, Helsinki, Finland
www.galleriakookos.fi
Facebook: @galleriakookos
Instagram: @galleriakookos
Opening hours: Tue – Thu 13-18, Wed – Fri 12-17, Sat – Sun 12-16