THE COSMOPOLITAN WRITING 27.9. – 14.10.2018

Artists : Jun Liu 刘军 (China), Marja Neuvonen (Finland), Astrid Rieder (Austria), Yoshi Omori (Japan), Pauliina Yliniitty (Finland),  Carolyn Carlson (USA/France).
Curator : Mari Blomroos-Heininen, Dr. GuoHui Chen

AVAJAISET TOSTAINA 27.9. KLO 17-19
THE OPENING THURSDAY, SEPTEMBER 27 AT 5-7 PM

“The calligraphy of mankind has a very long history. The different writings reflect their cultural background, their way of thinking and philosophy. Through the various writing strokes, we could easily sense the writer´s emotional expression and his spiritual world, and resonate with it. With the era of globalization, the world of writing becomes a common and universal issue. On one hand, through the expression of writing, one could effectively get in contact with the environment of the artist; on the other hand, the regional characteristics of writing makes us to reflect on the contradictory impact of our regional cultural inheritance and globalization. Together with the exhibition, there will be the academic exchange of research on the topic of `The cosmopolitan writing´” .

– Art historian Dr. Guohui Chen

“Ihmiskunnan kalligrafialla on pitkä historia, erilaiset kirjoitustavat heijastavat kulttuuritaustaa, ajattelutapoja ja filosofioita. Voimme helposti ymmärtää kirjailijan emotionaalisen ilmaisun ja henkisen maailman erilaisten kirjoitusleikkausten avulla ja yhdistyä siihen. Globaalistumisen aikakaudella kirjoittamisen maailma muuttuu yhteiseksi yleismaailmalliseksi asiaksi. Toisaalta, kirjoituksen ilmaisun avulla voimme päästä tehokkaasti kosketuksiin taiteilijan ympäristön kanssa. Toisaalta kirjoittamisen alueelliset piirteet auttavat meitä pohtimaan kulttuuriperinnön ja globalisaation ristiriitaisia ​​vaikutuksia. Näyttelyn yhteyteen kuuluu akateeminen tutkijakeskustelu aiheesta “Kosmopoliittinen kirjoitus”.
– Taiteen historioitsija Dr. Guohui Chen