Tiiu Anttinen & selina anttinen:

Galleria Kookos
02-23.01. 2022

Kelluntaa kaikkeudessa / Floating through Space and Time

Tiiu Anttinen
Selina Anttinen

The exhibition is based on Tiiu Anttinen’s Pykä-Pykä bronze sculptures, in which she studies and observes appropriate continuous movement and its phenomena.
In Selina Anttinen´s oil paintings, she reflects on how the essence of reality is built on common and individual experience, as well as sharing.
****
Näyttely rakentuu Tiiu Anttisen Pykä-Pykä pronssiveistoksista, joissa hän tutkii ja havainnoi tarkoituksenmukaista jatkuvaa liikettä ja sen ilmiöitä.
Selina Anttinen pohtii öljyvärimaalauksissaan kuinka todellisuuden olemus on yhteisen ja yksilöllisen kokemuksen, sekä jakamisen rakentamaa.

Tiiu Anttinen

Päämateriaalini on pronssi, jota olen valanut omalla työhuoneella vuodesta 2007. Inspiroidun mikroskooppikuvista ja koneen osista. “Pykä pykä” -kokonaisuus koostuu muodoista tai olennoista, jotka ikään kuin leijuvat, kelluvat, ajelehtivat ja altistuvat ympäristölle ja virtauksille. Liike ei kuitenkaan ole satunnaista vaan kullekkin oliolle tarkoituksenmukaista. Tärkeää on jatkuva liike ja sen kuvaaminen. Kuvatessani liikettä tulen pohtineeksi myös aikaa ja eroosiota. Näyttelyn pronssit huokuvat ympäristön aiheuttamaa kulumaa ajan kulkiessa eteenpäin.

Selina Anttinen
Maalauksissani kuvaan ajatuksiani siitä miten jaettu maailmamme koetaan mielikuvissa ja kulttuurisesti eri tavoin ja kuinka näiden kuvitteellisten rakenteiden kautta ja mukaan elämme. Kuinka paljon jaamme näitä yhteisiä totuuksia muiden elävien olentojen kanssa? Vieraillessani vanhainkodin muistisairaiden osastolla olen havainnoinut kuinka nämä mielikuvat todellisuudesta katoavat ja sekoittuvat. Silti, jäljelle jää fyysinen olemassaolo ja kaikkeudessa leijaileva hauras monimuotoisuus, jonka jaamme. Ilmaisen näitä ajatuksia ja havaintoja öljyväreillä.


Artist statement
Tiiu Anttinen
I work mainly with bronze and have been casting it in my studio since 2007. I draw inspiration from microscopic images and machinery parts. My body of work titled Neco neco consists of shapes or creatures that seem to levitate, float, drift and are exposed to the surroundings and currents. However the movement isn’t sporadic but appropriate to each creature. The importance lies in the constant movement. Whilst representing this movement, I also think about time and erosion. With the bronze pieces in this exhibition, I express how passing of time touches and marks the physical appearance of these beings.

Selina Anttinen
In my paintings, I express my thoughts about how we see and experience our shared world through ideas and different cultural lenses. And how we live by these imaginary structures. How much do we share these mutual truths with other beings? While visiting a care home for people with dementia, I have witnessed how these concepts of reality disappear and become obscure. Still, what remains is the physical presence and the fragile diversity floating in the universe. I use colorful oil paintings of different sizes to express these notions.


Welcome!
Tevetuloa!

Galleria Kookos
Runeberginkatu 17, 00100, Helsinki, Finland
www.galleriakookos.fi
facebook:@galleriakookos
Instagram: @galleriakookos
Opening hours: Tue – Fri 12-17, Sat – Sun 12-16
Käytämme suojamaskia We require that our visitors wear masks. Thank you!