TO NEW TIME 28.10 -15.11.2020

 

Muutos on olennaista kaikelle elämälle, suhteessa itseensä ja ympäristöönsä. Muuttuminen voi olla näkyvää tai näkymätöntä, ja se on edellytys myös kaikelle elämän monimuotoisuudelle. Muutokset johtavat myös aina uusille teille ja uusiin aikoihin. Taiteella on kaikkina aikoina ollut visionäristin sielu, joka on tekee näkyväksi alkavia ja meneillään olevia prosesseja ja muutoksia. Visiot uusiin aikoihin ja niiden teille ovat löytöretkeilyä taiteen keinoin, vuoropuhelua myös tulevaisuuden kanssa.

***

A change is essential to all life, in relation to itself and the environment. That can be visible or invisible, as it is a prerequisite for the diversity of life. Also changes always lead to new ways and new times. Art has always had a visionary soul which makes visble processes and changes, either existing or new ones. Visions for new times and paths to them are a journey of discovery through an art, as well as dialogue with the future.

Taitelijat / artists: 

Nata Merituulia
Pirjo Partanen
Ilona Rytkönen
Rasaliina Seppälä
Hanna Uggla
Marja-Riitta Vuorela

Avajaiset: 27.10. 2020 klo 18.00 – 20.00
Opening ceremony: 27.10. 2020 from 18:00 to 20:00

Tervetuloa! Welcome!

Avoinna: Ti, Ke, Pe 12-17, To 13-18, La-su 12-16
Opening hours: Tue, Wed, Fri 12-17, Thu 13-18, Sat-Sun 12-16

Galleria Kookos
Runeberginkatu 17,
00100, Helsinki, Finland