Blog categories

Comments

With Open Eyes 10.7. – 28.7. 2019

With Open Eyes

10.7. – 28.7. 2019

TANJA AHOLA
CHRISTINA ANDREE
CARINA FOGDE
ANNUKKA MIKKOLA
PIETRO TAGLIABUE

Maailman kohtaaminen avoimin silmin tarvitsee toisinaan mielen avaamista – ja myös rohkeutta nostaa näkemänsä esiin. Taiteella on ainutlaatuinen mahdollisuus löytää toisenlaisia näkökulmia ja myös uusia todellisuuksia.
Matka oivalluksesta näkyväksi tulemiseen on mielenkiintoinen prosessi, joka rikastuttaa maailmaamme ja antaa myös välineitä ymmärtää uusia yhteyksiä asioiden välillä.
Kookoksen näyttelyssä taiteilijat esittävät meille oman tulkintansa maailmasta ja laajentavat näkökulmaa sen hahmottamiseen.

Avajaiset Ti. 9.7. 2019 klo. 18-20.
Taiteilijatapaaminen: Su. 28.7.2019 klo 14-16
Tervetuloa!

With Open Eyes
10.7. – 28.7. 2019

TANJA AHOLA
CHRISTINA ANDREE
CARINA FOGDE
ANNUKKA MIKKOLA
PIETRO TAGLIABUE

The face of the world with open eyes sometimes needs the open mind – and also the courage to bring it up. Art has an unique opportunity to find different perspectives and also new realities.
The journey to becoming visible is an interesting process that enriches our world and also provides the tools to understand new connections between things.
In Kookos’ exhibition, artists present us their own interpretation of the world and expand their perspective on how to perceive it.

Vernissage: 6 – 8 pm Tuesday July 9th, 2019.
Finissage: 2 – 4 pm Sunday July 28th, 2019.
Welcome!

<<豁目>>
2019 / 7 / 10 – 2019 / 7 / 28

TANJA AHOLA
CHRISTINA ANDREE
CARINA FOGDE
ANNUKKA MIKKOLA
PIETRO TAGLIABUE

豁目需要開闊的胸襟以及開闊眼界的勇氣。藝術提供了一個獨特的機會,可以找到不同的觀點和新的現實。
呈現的過程是一個有趣的經歷,它豐富了我們的世界,並提供了理解事物之間新聯繫的工具。
在Kookos庫克斯畫廊的展覽中,藝術家們會向我們展示他們對世界的詮釋,和對如何感知世界的看法。

開幕式2019/7/9週二下午6 – 8點
閉幕式2019/7/28週日下午2 – 4點

歡迎您!

 

Taival/ Land of symphony, Tanja Ahola, 2019, acrylic on canvas, 150x120cm 

Reflections 3, Carina Fogde, 80 x 80 cm, oil on canvas

Tuulensuoja, Shelter from the wind, Annukka Mikkola, 2011-2019, weaving, sewing, embroidery, textile/oilpainting, recycling materials; rag, lace, board (find), 215 x 140 cm

Chimera, Pietro Tagliabue, 2019 acrylic and material on canvas, 30 x 40 cm

Frames , Christina Andree , Acrylon canvas, 2019

Annukka Mikkola

Carina Fogde

Pietro Tagliabue