Yesterday, Today, Tomorrow 19.05. – 06.06.2021

Näyttelyn teemana on liikkua ajassa menneen, olevan ja tulevan jatkumossa. Menneisyys kulkee mukanamme vaikuttaen elämäämme tänään ja huomenna ja olemme sen antamilla eväillä myös matkalla tulevaisuuteen.
Kuljemme aikajanaa edestakaisin ja tänään on luonteeltaan vain hetki, jonka ajan virta muuttaa menneisyydeksi.
Aika on kollektiivinen ja yksilöllinen ulottuvuus, jonka jaamme läpi historian ja tulevaisuuden.
Mitä menneisyys nostaa näkyville tänään taiteen kautta myös tulevaisuuden nähtäväksi?
 
***
 
The theme of the exhibition is to move across the time continuation of past, present and future. The past journeys with us, affecting our lives today and tomorrow and it also guides us on our way into the future. We travel the timeline back and forth, and today is just a moment, which the flow of time to changes into the past. Time is a collective and unique dimension, that we share through history and future.
Trought art, what does the past raise to be seen today and also for the future to see?
 

Arni Aromaa
Heikki Hautala
Sinikka Hurskainen
Ville Lehtonen
Saija Lehtonen
Katariina Mansikkaniemi

 
Tervetuloa! Welcome!

 

Galleria Kookos
Runeberginkatu 17, 00100, Helsinki, Finland
www.galleriakookos.fi
hls@galleriakookos.fi
facebook:@galleriakookos
Instagram: @galleriakookos
 
Opening hours: Tue – Fri 12-17, Sat – Sun 12-16